"Wspólnie propagujemy i niesiemy w świat ideę tworzenia bliskich relacji (również, a może przede wszystkim) w życiu zawodowym, dbania o siebie, dobrostanu, tworzenia rozwojowych i satysfakcjonujących warunków pracy. Wspólnie zachęcamy innych do zarządzania po ludzku, gdzie kontakt z innymi i emocje są równie ważne, jak wyniki biznesowe." (Mateusz)

Dlaczego udział w naszych szkoleniach pomaga ludziom zmieniać się w codziennej pracy?
  • Nasze szkolenia charakteryzuje interaktywna i angażująca forma, kładziemy nacisk na praktykę i pracę na realnych sytuacjach. Teoria, która bazuje na praktycznej psychologii relacji z klientami, ograniczona jest do minimum
  • W trakcie warsztatów będziemy pracować z Uczestnikami na ich rzeczywistych, realnych sytuacjach związanych z interakcjami ze współpracownikami, odwołując się do typowych interwencji, a także trudnych rozmów
  • Bazujemy na metodzie tzw. realnego treningu biznesowego i coachingu narzędziowego z wykorzystaniem nagrań (wcielanie się w rolę konsultantów i pracowników)