"Jakbym miała opisać w dwóch słowach naszą firmę byłoby to „przestrzeń do rozwoju” – zarówno dla osób, które biorą udział w naszych działaniach, jak i dla tych którzy tworzą Psycho7. Tutaj nie można stać w miejscu, po prostu się nie da" (Olga)

KIM JESTEŚMY?
 • Partnerami dla liderów, menadżerów, zespołów i działów HR
 • Pomocą w przygotowywaniu pracowników do zmian i radzenia sobie z nimi np. w kontekście pracy zdalnej/hybrydowej
 • Wsparciem, dobrym słuchaczem i uczciwym doradcą
  – mówimy, co naszym zdaniem jest możliwe, a co nie
  – bierzemy odpowiedzialność za efekty naszych działań
 • Dbamy o dobrostan psychologiczny i efektywność podejmowanych działań przez pracowników, wspierając rozwój ich zasobów wewnętrznych
 • Dajemy sprawdzone, skuteczne i możliwe do zastosowania rozwiązania, wypracowane i dopasowane do potrzeb i możliwości organizacji
 • Intensywnie rozwijamy swoje kompetencje profesjonalne i osobiste. Dostarczamy wiedzę użyteczną, pogłębioną psychologicznym rozumieniem organizacji i człowieka, w praktycznym biznesowym wydaniu
 • Kładziemy nacisk na praktykę i szukanie rozwiązań do realnych trudności. Pozwala to naszym Klientom skutecznie osiągać cele biznesowe, a uczestnikom czynić swoje relacje i środowisko pracy lepszym