Psycho7 to dla mnie przestrzeń do autentycznego spotkania z drugim człowiekiem i wartościowej wymiany. Przy każdym działaniu naszego Zespołu widać jak pięknie się różnimy i w tym wszystkim mamy taką chemię, że tworzymy naprawdę niesamowite rzeczy, które sprawdzają się w praktyce. Nasi Klienci czują naszą pasję. (Marta)

icon_3

DLACZEGO UDZIAŁ W NASZYCH SZKOLENIACH POMAGA LUDZIOM ZMIENIAĆ SIĘ W CODZIENNEJ PRACY?

Wspieranie ludzi w rozwoju, w budowaniu swoich kompetencji i zasobów osobistych to wielka odpowiedzialność. W tej branży nie można obiecywać „gwiazdki z nieba”, trzeba urealniać, wspierać, stwarzać możliwości, pokazywać alternatywy – trzeba towarzyszyć drugiej osobie. W moim poczuciu właśnie tak działamy w Psycho7." (Olga).

Choć pochodzimy z różnych światów, wszyscy mamy podobne podejście do rozwoju i rozwijania, jesteśmy psychologami (lub działamy w branży jako terapeuci, coachowie) i w naszych działaniach bardzo duży akcent kładziemy właśnie na aspekt psychologiczny.  No i mamy solidne zaplecze akademickie, co pozwala nam na bieżąco zwiększać wiedze z zakresu psychologii pracy i relacji.”(Mateusz)
OBSZARY, W KTÓRYCH SIĘ SPECJALIZUJEMY