RELACJE I WSPÓŁPRACA

W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie odgrywa umiejętności budowania opłacalnych, długotrwałych relacji, zarówno z partnerami biznesowymi, jak i wewnątrz organizacji, w tym pomiędzy zespołami oraz wewnątrz zespołów. Umiejętność ta stanowi istotny filar budowania przewagi konkurencyjnej, jak również tworzenia biznesu w sposób harmonijny, w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 


Najnowsze podejścia do zarządzania, takie jak organizacje turkusowe czy organizacje agilowe, bardzo silny nacisk przykładają do relacji, otwartości, komunikacji. Właśnie w tym aspekcie lokując źródła sukcesów i efektywności.


Prowadząc szkolenia i projekty rozwojowe, sami przykładamy olbrzymią wagę do budowania partnerskich relacji z naszymi klientami i uczestnikami szkoleń. Od wielu lat stwarzamy przestrzeń do rozwijania kompetencji komunikacyjnych, współpracy, radzenia sobie z konfliktami i napięcia interpersonalnymi.

Przykładowe tematy
Budowanie satysfakcjonujących relacji
Skuteczna komunikacja interpersnalna
Trudne rozmowy w trudnych sytuacjach
Filary efektywnych zespołów
Jak dawać konstruktywny feedback
Jak budować zaufanie
w zespole
Gry psychologiczne w organizacji
Umówmy się! Kontraktowanie współpracy i spotkań
Radzenie sobie z roszczeniami współpracowników
Asertywność w relacjach w miejscu pracy
Negocjacje nastawione na współpracę
KONTAKT

Matusz Hauk

mateuszhauk@psycho7.pl

tel. 792 171 716

Marta Kucharska – Hauk

MartaKucharska-Hauk@psycho7.pl

tel. 501 66 39 74

Olga Zwardoń – Kuchciak

olga.zwardon-kuchciak@psycho7.pl

tel. 693 741 990

Zainteresowało Cię Psycho7?
Chętnie porozmawiamy.