ZARZĄDZANIE PO LUDZKU

Zarządzanie i kierowanie ludźmi, niezależnie od poziomu stanowiska, to trudna praca. To właśnie na barkach liderów i menedżerów spoczywa

duża odpowiedzialność za zaangażowanie pracowników, tworzenie silnych i efektywnych zespołów, realizację wskaźników biznesowych, poprzez

odpowiednie wyznaczania zadań, delegowanie, egzekwowanie.

 

W czasach pełnych zmian, to liderzy są odpowiedzialni za komunikowanie

trudnych decyzji, efektywność wprowadzania zmiany i wreszcie wspieranie pracowników w procesie adaptacji do tego co nowe, jak również stwarzanie takich warunków, aby ludzie mogli jak najszybciej efektywnie działać w nowej rzeczywistości.

 

W naszej pracy propagujemy ZARZĄDZANIE Z LUDZKĄ TWARZĄ, ukierunkowane z jednej strony na budowanie relacji z pracownikami, empatię

i wyrozumiałość, z drugiej zaś – stanowczość w stosunku do zadań i wyznaczonych celów. Bazujemy na podejściu Kim Scott (szef wymagający

i wyrozumiały), propagujemy ideę „Radykalnej Szczerości”, a wszystko to w duchu tworzenia wspierającej, życzliwej atmosfery.

 

Naszym celem podczas pracy szkoleniowej jest wyposażenie liderów w użyteczne techniki i narzędzia, pozwalające im radzić sobie w sytuacjach

trudnych i podejmować interwencje, które wykształcą w pracownikach postawę samodzielności, odpowiedzialności i wzajemnego wspierania się.

Przykładowe tematy
Konflikty i trudne rozmowy – praktyczne interwencje lidera
Egzekwowanie z ludzką twarzą
Szef w sytuacji sporu
Jak rozmawiać o problemach w duchu współpracy i stanowczości
Organizacja i prowadzenie efektywnych spotkań
Komunikacja liderska w praktyce – jak rozmawiać z zespołem
Zarządzanie czasem i priorytetami lidera
Motywowanie i synergia w zespole
Radykalna szczerość
Lider jako osoba współodpowiedzialna za rozwój pracowników
Zarządzanie obciążeniem lidera i pracowników
KONTAKT

Matusz Hauk

mateuszhauk@psycho7.pl

tel. 792 171 716

Marta Kucharska – Hauk

MartaKucharska-Hauk@psycho7.pl

tel. 501 66 39 74

Olga Zwardoń – Kuchciak

olga.zwardon-kuchciak@psycho7.pl

tel. 693 741 990

Zainteresowało Cię Psycho7?
Chętnie porozmawiamy.