ZASOBY I KAPITAŁ PSYCHOLOGICZNY PRACOWNIKÓW

W obecnych czasach szalenie istotne wydaje się budowanie zasobów i kapitału psychologicznego pracowników, tak aby łatwiej im było mierzyć się z licznymi trudnościami, zmianami, wykazywać elastycznością i utrzymać efektywność działania, niezależnie od doświadczanych przeciwności

i przemian.

 

Zainspirowani możliwościami badania i wdrażania pozytywnych zasobów, silnych stron i możliwości człowieka, które mogą być mierzone, rozwijane i efektywnie zarządzane, zaprojektowaliśmy szkolenia rozwijające Kapitał Psychologiczny (PsychCAP), który wpływa na efektywność zawodową pracowników, ich satysfakcję i zadowolenie oraz zwiększa ich dobrostan.

 

Kapitał psychologiczny to pozytywny stan psychologiczny jednostki charakteryzujący się:

  • Przekonaniem o własnej skuteczności, które pozwala na podejmowanie wysiłku niezbędnego do odniesienia sukcesu w trudnych zadaniach
  • Optymizmem, czyli dokonywaniem pozytywnych ocen na temat powodzenia obecnie i w przyszłości, wyciąganiem konstruktywnych wniosków z pozytywnych i negatywnych wydarzeń, jak również ich przyczyn oraz skutków
  • Nadzieją, czyli wytrwałością w osiąganiu celów, a w razie konieczności zmianą strategii osiągnięcia sukcesu
  • Sprężystością (odnawialność zasobów) – w sytuacjach poczucia osaczenia problemami, umiejętnością powrotu do stanu równowagi psychicznej.
Przykładowe tematy
Kompozycja idealna – siła kapitału psychologicznego każdego człowieka
Budowanie zasobów wewnętrznych – czyli jak wykorzystać wewnętrzną moc
Siła rezyliencji – o naszej wewnętrznej odporności w trudnych chwilach
Czy bycie optymistą musi być trudne? Jak pobudzać i zarządzać wewnętrznym optymizmem?
Z nadzieją na sukces – o roli przekonań i sile myślenia w osiąganiu wyznaczanych celów
Jak skutecznie budować poczucie własnej skuteczności
KONTAKT

Matusz Hauk

mateuszhauk@psycho7.pl

tel. 792 171 716

Marta Kucharska – Hauk

MartaKucharska-Hauk@psycho7.pl

tel. 501 66 39 74

Olga Zwardoń – Kuchciak

olga.zwardon-kuchciak@psycho7.pl

tel. 693 741 990

Zainteresowało Cię Psycho7?
Chętnie porozmawiamy.