ZMIANA I TRUDNE SYTUACJE

Żyjemy w czasach, w których doświadczamy permanentnych zmian. Na jedne czekamy z niecierpliwością, inne są wynikiem niezależnych od nas działań i decyzji innych osób. Jeszcze inne bardzo nas zaskakują i wpływają na potrzebę przerangowania dotychczasowych sposobów  funkcjonowania.

 

 

Szybka adaptacja do zmian związana jest z kluczową kompetencją przyszłości, tzw. Agility. Dostosowanie swoich zachowań do nowych informacji lub zmieniających się okoliczności, podejmowanie określonych działań prowadzących do celu w zmieniającej się przestrzeni lub w obliczu nowych wyzwań to zadania, z którymi mierzą się pracownicy na każdym stanowisku, w każdej branży.

 

 

Niezależnie od tego, czego dotyczą zmiany, zazwyczaj bywają trudne, wymagają czasu i wysiłku, żeby odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Pewne jest to, że kolejne czekają na horyzoncie, czy się to komuś podoba, czy też nie. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak przebiega proces adaptacji do zmiany, jakie emocje mu towarzyszą i czego można się spodziewać na każdym etapie. Ważne jest też uczenie się w oparciu o zmiany i wyciąganie wniosków na przyszłość, tak aby szybciej, skuteczniej i mniej kosztownie adaptować się do tego, co nowe.

 

 

Specjalizujemy się we wspieraniu ludzi doświadczających zmiany, poprzez budowanie ich świadomości w zakresie psychologicznej dynamiki reakcji na zmianę, regulacji ich stanów emocjonalnych i napięć , których doświadczają.

 

 

Podpowiadamy, jak wspierać innych i ułatwiać im przechodzenie przez ten wymagający czas. Dodatkowo realizujemy konsultacje psychologiczne

(indywidualne/grupowe) aby pogłębić działania rozwojowe.

Przykładowe tematy
Zarządzanie sobą w zmianie
Wspieranie pracowników w procesie zmian
Komunikowanie i wdrażanie zmian
Radzenie sobie w obliczu zmiany
Egzekwowanie zmian
Budowanie nowych nawyków
KONTAKT

Matusz Hauk

mateuszhauk@psycho7.pl

tel. 792 171 716

Marta Kucharska – Hauk

MartaKucharska-Hauk@psycho7.pl

tel. 501 66 39 74

Olga Zwardoń – Kuchciak

olga.zwardon-kuchciak@psycho7.pl

tel. 693 741 990

Zainteresowało Cię Psycho7?
Chętnie porozmawiamy.