Tworzymy aplikację rozwojową!

Poszukując możliwości wspierania rozwoju nie tylko na Sali szkoleniowej, zespół w składzie: Olga Zwardoń-Kuchciak, Mateusz Hauk, Marta Kucharska-Hauk, Paulina Szymańska pracuje nad projektem aplikacji rozwojowej. Dynamiczne zmiany wywołane pandemią Covid-19 postawiły przed światem biznesu szereg wyzwań związanych z płynnością organizacyjną, koniecznością szybkiej adaptacji do nieprzewidywalnej sytuacji oraz utrzymaniem i wsparciem pracowników. Jednocześnie badacze przewidują, iż… Czytaj dalej Tworzymy aplikację rozwojową!